Verificatiematrix


Item
Categorie
A
B
C
D
Verklaring geen bezwaar PES
X
X
X
 
ID bewijs check
X
X
X
 
VOG
X
X
X
 
NAW gegevens
 
X
X
 
Verificatie CV
 
X
X
 
Check echtheid diploma’s
 
X
X
 
Integriteitverklaring vorige werkgever
 
X
X
 
Controle open bronnen op internet, o.a. social media
 
X
X
X
Controle Incidentenregister
 
X
X
X
Controle melding Sanctielijsten (Sanctiewet)
 
X
X
X
Controle extern fraude waarschuwingssystemen – EVA, SFH, EVR
 
X
X
X
Controle Insolventieregister – faillissementen/schuldsanering
 
X
X
X
Check BKR / KVK / Kadaster
 
X
X
X
Controle Experian
 
X
X
X
Vragenlijst
 
 
X
 
Referentieonderzoek
 
 
X
 
Diepte-interview
 
 
X
 
Verklaring goed betaalgedrag belastingdienst - zakelijk
 
 
 
X
G-rekening - zakelijk
 
 
 
X

« vorige pagina