Tarieven


De tarieven voor achtergrond informatieonderzoek zijn per categorie bepaald, te weten;
• Categorie A – EUR 175,00
• Categorie B – EUR 300,00
• Categorie C – EUR 425,00
• Categorie D – EUR 425,00

In geval er vanuit uw zijde een verdergaand persoonlijk gericht onderzoek gewenst is naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon dan worden de kosten bepaald op basis van een regulier uurtarief van EUR 100,00 per uur.

Mocht u interesse hebben om meerdere achtergrond informatieonderzoeken door IdentityCheck.nl te laten uitvoeren, of wenst u structureel van onze dienstverlening gebruik te maken, dan verzoeken wij u om middels e-mail (info@identitycheck.nl) of middels telefoon (088 888 21 42) contact met ons op te nemen. Aan de hand van uw specifieke opdracht kunnen wij u vervolgens een passende offerte doen toekomen.

N.B.: alle genoemde bedragen zijn ex BTW.