Documentatie


Om op correcte wijze invulling te geven aan achtergrondonderzoeken is er diverse documentatie nodig.

In geval van een Pre-employment screening (PES) / In-employment screening (IES) betreft dit de volgende documentatie;
• Controle aanwezigheid “eigen verklaring geen bezwaar” inzake PES/IES
• Invullen vragenlijst PES/IES
• Controle aanwezigheid ID-bewijs
• Controle aanwezigheid diploma’s/getuigschriften
• Controle aanwezigheid BKR
• Controle aanwezigheid VOG
• Controle aanwezigheid CV plus sollicitatiebrief

In geval van een achtergrondanalyse betreft dit de volgende documentatie:
• NAW gegevens
• Zakelijke gegevens
• Overige beschikbare informatie