Categorie


IdentityCheck.nl heeft vier categorieën van achtergrondinformatieonderzoek ontwikkeld, op basis waarvan u kunt bepalen hoe vergaand u het achtergrondonderzoek uitgewerkt wenst te zien. In de onderstaande verificatiematrix krijgt u inzicht van de achtergrondinformatie die u verkrijgt middels de vier categorieën. Hierbij zijn de Categorie A, B en C gericht op personen en is Categorie D gericht op een organisatie.

Klik HIER voor een overzicht van de verificatiematrix.

In geval er vanuit uw zijde een verdergaand persoonlijk gericht onderzoek gewenst is naar een persoon of organisatie dan bestaat de mogelijkheid om hiernaar een specifiek onderzoek in te stellen. IdentityCheck.nl werkt in deze nauw samen met het professionele recherchebureau Risk Control, een door het Ministerie van Veiligheid & Justitie gelicenseerd particulier onderzoeksbureau.