IdentityCheck.nl


IdentityCheck.nl biedt u de mogelijkheid om de achtergrond van natuurlijke personen en rechtspersonen op professionele wijze te checken.

Heeft u een belangrijke vacature waarbij u de correctheid van de gegevens van uw sollicitanten wenst te checken?

Heeft u een personeelslid welke u een belangrijke promotie gunt, maar wilt u zeker zijn dat dit personeelslid van onbesproken gedrag is?

Heeft u een organisatie op het oog met wie u vergaande zakelijke contacten wenst aan te gaan, maar weet u niet zeker of deze organisatie mogelijk een betrouwbare partner zal zijn?

In het kader van sollicitatieprocedures of professioneel HR beleid kan het gewenst zijn om een Pre-employment screening (PES) of In-employment screening (IES) te laten uitvoeren. Of mogelijk wenst u een zakelijke samenwerking aan te gaan en wilt u een gedegen achtergrond analyse van uw toekomstige samenwerkingspartner uitgevoerd zien.

IdentityCheck.nl heeft een methodiek ontwikkelt waarbij u de gelegenheid wordt geboden om antwoorden te verkrijgen op bovenstaande vragen. U heeft de mogelijkheid om te bepalen hoe diepgaand u de achtergrondinformatie van een natuurlijk persoon of rechtspersoon wenst te verkrijgen, hiervoor heeft IdentityCheck.nl namelijk vier categorieën ontwikkeld.